Urząd Gminy w Budzowie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 30-05-2018

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.