Urząd Gminy w Budzowie

Sprawozdanie z działalności za rok 2009

Kategoria: Dokumenty BiOAK Opublikowano: 29-02-2016

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA:

I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI:

Gminna Biblioteka Publiczna działała w 2009 roku zgodnie z planami pracy Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznych przygotowanymi w grudniu 2008 roku realizując je tak, aby wzrastała użyteczność Biblioteki i Filii.

1. W Gminie Budzów funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna
w Budzowie z/s w Palczy i pięć Filii Bibliotecznych:

a) Gminna Biblioteka w Budzowie z/s w Palczy oraz Biblioteki w Baczynie
i Zachełmnej mieszczą się w Szkołach Podstawowych i zajmują
pomieszczenia wspólnie z Bibliotekami Szkolnymi.

b) Biblioteka w Budzowie znajduje się w Gimnazjum i funkcjonuje wspólnie
z Biblioteką Gimnazjalną.

c) Biblioteka w Bieńkówce znajduje się w Domu Wiejskim.

d) Biblioteka w Jachówce mieści się w Remizie Strażackiej.

2. Etaty:

a) W skład organizacyjny biblioteki wchodzą cztery biblioteki etatowe:
GBP w Palczy oraz biblioteki w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce.
b) Biblioteka na ¾ etatu – w Zachełmnej.
c) Biblioteka na ½ etatu – w Baczynie.

Przy bibliotekach w Palczy, Baczynie, Budzowie, Jachówce i Bieńkówce
działają sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu dla czytelników
i mieszkańców gminy.

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i w Jachówce działają Kluby
młodzieżowe i dziecięce 4 H.

 

 II. GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW
BIBLIOTECZNYCH:

1. Zakupy i inne wpływy w 2009 roku:

Zakupy książek do bibliotek dokonywano w księgarniach, hurtowniach
i bezpośrednio w wydawnictwach.

W 2009 roku przybyło łącznie do zbiorów bibliotek 1988 książki
i dokumentów elektronicznych
w tym:
– zakupy:
zakupiono ogółem 1967 książek na kwotę 33. 891, 00 zł
2 zbiory specjalne na kwotę 45,00 zł
Razem zakup: 33. 936, 00 zł
w tym:
Ministerstwo Kultury przyznało dotację na zakup nowości wydawniczych
w wysokości 5. 320 zł (kwota zawarta w/w zakupach)
W ramach tych środków zakupiono łącznie 350 książek.

– dary:
Z darów przybyło 21 książki oraz 4 dokumenty elektroniczne.
Dary przekazały: Szkoła Podstawowa w Palczy oraz Wydawnictwa
książkowe.

Wszystkie zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów
bibliotecznych.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców w 2009 r. wynosiła-22,8

2. Stan księgozbiorów bibliotek:

Stan ilościowy (stan faktyczny: wpływy-ubytki) księgozbiorów bibliotek na
31 grudzień 2009 roku wynosi:
62 584 książek
55 broszur
144 zbiorów specjalnych:
(materiały audiowizualne – 63
dokumenty elektroniczne – 81)
3. Prenumerata czasopism:

W 2009 roku zaprenumerowano do bibliotek łącznie 99 czasopism
na kwotę 7230 zł

Czasopisma zaprenumerowano dla każdej grupy wiekowej i zawodowej.

Biblioteki prowadzą akcesję prenumerowanych czasopism.
III. CZYTELNICY I CZYTELNICTWO

I. Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku:

W 2009 roku zarejestrowano łącznie w bibliotekach 2016 czytelników

W tym wg wieku:

Do lat 15 – 1024;            od lat16-19 – 443;             od lat 20-24 – 153;
od lat 25-44 – 273;          od lat 45-60 – 77;              powyżej lat 60 – 46

W tym wg zajęcia:

Uczniowie – 1475
Studenci – 86
Pracownicy umysłowi – 161
Robotnicy – 59
Rolnicy – 26
Inni zatrudnieni – 77
Pozostali – 132

Liczba czytelników na 100 mieszkańców w 2008 r. wynosiła -23,4

II. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:

1. Wypożyczenia na zewnątrz:

Ogółem wypożyczono na zewnątrz 41 682 zbiorów bibliotecznych
w tym: 39 966 książek i 1716 czasopism

 

2. Wypożyczenia na miejscu w czytelniach:

Ogółem wypożyczono na miejscu 12 391 zbiory biblioteczne
w tym : 5261 książek i 7130 czasopism
oraz 6990 zbiory specjalne
w tym : 2 zbiory audiowizualne i 6988 zbiory elektroniczne (wypoż. CD i udostępnianie czytelnikom Internetu)

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców w 2008 r. wynosiła -525,4

IV. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK:

Liczba komputerów użytkowanych w bibliotekach: 28 komputerów
w tym dostępnych dla czytelników: 27 sztuk

Liczba komputerów podłączonych do Internetu – 23
(w tym z dostępem dla czytelników) – 23 komputerów
w tym:
Baczyn – 5 komputerów
Bieńkówka – 4 komputery
Budzów – 6 komputerów
Jachówka – 3 komputery
Palcza – 5 komputerów
Wszystkie w/w komputery podłączone są do sieci, ze stałym dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy.
V. PROMOCJA KSIĄŻKI I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

W ramach promocji książki i działalności informacyjnej bibliotek w 2009 roku zorganizowano w bibliotekach następujące konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne i inne:

BIBLIOTEKA W BACZYNIE:

1. Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater”.
Konkurs odbył się 12 maja 2009 r.
W konkursie wzięło udział 18 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (art. szkolne).

2. Konkurs z historii książki i pisma „Od papirusu do edytora tekstu”
Konkurs odbył się 29 maja 2009 r.
W konkursie wzięło udział 15 uczestników. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody (książki, płyty CD i art. szkolne).

3. Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu czytelniczego ”Najaktywniejsi
czytelnicy roku szkolnego 2008/2009”.
Nagrodzono 12 najaktywniejszych czytelników (książki)

4. Konkurs ortograficzny pt. „Gotowanie”.
W konkursie wzięło udział 20 uczestników.
Nagrodzono 3 uczestników konkursu (art. szkolne)

5. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsze dary jesieni”.
Konkurs odbył się 13 października 2009 r.
W konkursie wzięło udział 23 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (zabawki)

6. Lekcja biblioteczna dla Przedszkolaków pod hasłem „Najwybitniejsi malarze
i ich dzieła.
W lekcji bibliotecznej wzięło udział 25 przedszkolaków.
Konkurs odbył się 18 listopada 2008 r. (21 uczestników- 8 nagród).

7. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”.
Konkurs odbył się 07 grudnia 2009 r.
W konkursie wzięło udział 27 uczestników.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody (ozdoby choinkowe).

8. Ponadto wspólnie z biblioteką szkolną zorganizowano 5 kiermaszy książek
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

BIBLIOTEKA W BIEŃKÓWCE:

1. „Turniej tenisowy dla dzieci i młodzieży”.
Turniej odbył się 02 lutego 2008 r. (12 uczestników- 12 nagród).

2. „Konkurs recytatorski dla Szkoły Podstawowej w Bieńkówce”-
zorganizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce.
Konkurs odbył się 12 marca 2008 r. (24 uczestników- 24 nagród).

3. Konkurs literacki „Kto czyta ten wie”.
Konkurs odbył się 22 kwietnia 2008 r. (6 uczestników- 6 nagród).
4. „Konkurs literacki pt. „Jestem autorem bajek dla dzieci”- zorganizowany
wspólnie z Przedszkolem Samorządowym w Bieńkówce.
Konkurs odbył się 04 czerwca 2008 r. (76 uczestników).

5. Współpraca (na zasadzie ufundowania nagród) ze Szkołą Podstawową
w Bieńkówce w organizacji szkolnych eliminacji do konkursu muzycznego
„Playback”.
Eliminacje odbyły się 05 czerwca 2008 r. (20 uczestników- 20 nagród).

6. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika Biblioteki Publicznej roku
szkolnego 2007/2008. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 08 czerwca 2008
(Nagrodzono 11 czytelników).

7. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce konkursu
ortograficznego pt. „Jak to się pisze”.
Konkurs odbył się 19 czerwca 2008 r. (19 uczestników – 5 nagród).

8. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce konkursu wiedzy
na temat ekologii.
Konkurs odbył się 04 grudnia 2008 r. (10 uczestników – 3 nagrody).

9. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Bieńkówce konkursu wiedzy
o regionie Podbabiogórza.
Konkurs odbył się 11 grudnia 2008 r. (13 uczestników – 13 nagród).

10. Quiz pt. „Czy wieloryb to ssak”.
Quiz odbył się 20 grudnia 2008 r. (6 uczestników- 6 nagród).

11. Zapoznanie Przedszkolaków z księgozbiorem i pracą biblioteki pod
hasłem „Mój pierwszy kontakt z biblioteką”.
Spotkania odbyły się 08 maja 2008 r. i 28 maja 2008 r. (25 przedszkolaków).
BIBLIOTEKA W BUDZOWIE:

1. Konkurs literacki dla gimnazjalistów pod hasłem „Moje wspomnienia z ferii
zimowych”.
Konkurs odbył się 12 marca 2008 r. (20 uczestników – 8 nagród).

2. Konkurs plastyczny na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.
Konkurs odbył się 21 marca 2008 r. (15 uczestników- 3 nagrody).

3. Współpraca z biblioteką gimnazjalną w organizacji szkolnych eliminacji
do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.
Eliminacje odbyły się 10 kwietnia 2008 r. (11 uczestników – 3 nagrody).

4. Zapoznanie Przedszkolaków z księgozbiorem i pracą biblioteki.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki.
Biblioteka zorganizowała 3 spotkania (49 uczestników).

5. Współorganizacja konkursu plastycznego w Przedszkolu w Budzowie „Mój
ulubiony bohater bajkowy”.
Konkurs odbył się 29 maja 2008 r. (36 uczestników- 36 nagród).

6. Konkurs literacki „Kto napisał ? Kto wie?”.
Konkurs odbył się 09 maja 2008 r. (18 uczestników- 18 nagród).

7. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego 2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
(Nagrodzono 44 czytelników).

8. Konkurs literacki „Znam autora-znam tytuł”.
Konkurs odbył się 26 września 2008 r. (15 uczestników- 15 nagród).

9. Konkurs regionalny „Scenka folklorystyczna”.
Konkurs odbył się 03 października 2008 r. (11 uczestników – 11 nagród)

10. Współpraca z biblioteka gimnazjalną w organizacji szkolnych eliminacji
do konkursu recytatorskiego „W cieniu jodeł i świerków ” organizowanego
przez Powiatową Bibliotekę w Suchej Beskidzkiej.
11. Zorganizowanie lekcji bibliotecznej na temat katalogów bibliotecznych
z I klasą Gimnazjalną. Lekcja odbyła się w czerwcu. (16 uczestników).

BIBLIOTEKA W JACHÓWCE:

1. Konkurs płynnego czytania dla uczniów klas I i II.
Konkurs odbył się 21 marca 2008 r. (11 uczestników – 11 nagród).

2. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego 2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
(Nagrodzono 6 czytelników).

3. Konkurs ortograficzny dla dzieci Szkoły Podstawowej w Jachówce.
Konkurs odbył się 26 września 2008 r. (11 uczestników – 11 nagród).

4. Zorganizowanie „Świętego Mikołaja. Przygotowanie inscenizacji bajki „Kot
w butach”. Spotkanie odbyło się 02 grudnia 2008 r.
Spotkanie współorganizowane z Kółkiem Plastycznym.

BIBLIOTEKA W PALCZY:

1. Konkurs recytatorski dla uczniów ZSP w Palczy. Konkurs odbył się 12 marca
2008 roku. (18 uczestników – 3 nagrody)

2. Zapoznanie Przedszkolaków i klas pierwszych z księgozbiorem i pracą
biblioteki. Wszystkie dzieci otrzymały upominki.
Spotkania odbyły się 12 maja 2008 r. (25 uczestników).

3. Konkurs Regionalny (plastyczny) „Moja mała ojczyzna w czterech porach
roku – zima”.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 maja 2008 r. (Uczestnicy –
uczniowie klas I-III ZSP w Palczy)

4. Akcja Czytelnicza Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Akcja odbyła się 30 maja 2008 r. (Uczestnicy – uczniowie ZSP w Palczy)

5. Akcja Czytelnicza dla Przedszkolaków i rodziców „Pokochać Czytanie”.
Akcja współorganizowana z Przedszkolem w Palczy. Akcja odbyła się
04 czerwca 2008 r. (25 uczestników -25 nagród).

6. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego 2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
(Nagrodzono 6 czytelników).

7. Konkurs na Najaktywniejszą Klasę w Czytelnictwie w roku szkolnym
2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 czerwca 2008 r.
(Nagrodzono klasę II).

8. Konkurs czytelniczy „Pokochać książkę” dla klas I-III.
Konkurs odbył się 30 września 2008 r. (15 uczestników- 15 nagród).

9. Cykl konkursów dla dzieci ZSP w Palczy pod hasłem „Moja przyjaźń
z książką”. W ramach cyklu zorganizowano trzy konkursy pt.
* „Moja ulubiona postać książkowa” (16. 09. 2008 r.)
* „Twórczość Hansa Christiana Andersena” (29. 09. 2008 r.)
* „Ułóż wiersz, opowiadanie lub legendę o naszej bibliotece” (15. 10. 2008 r.)
W nagrodę 33 dzieci pojechały do Teatru Groteska w Krakowie na bajkę pt. „Kot w butach”.

BIBLIOTEKA W ZACHEŁMNEJ:

1. Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku szkolnego 2007/2008.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 23 kwietnia 2008 r.
(Nagrodzono 10 czytelników).

2. Konkurs czytelniczy dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej. Każdy
uczeń który wypożyczył co najmniej 1 książkę w miesiącu maju mógł
wylosować upominek-niespodzianką.
Konkurs odbył się z okazji Tygodnia bibliotek – w dniach 05-11 maja
(18 uczestników- 18 nagród).

3. Konkurs literacki na temat powieści przygodowo-podróżniczej dla dzieci
i młodzieży
Konkurs odbył się 20 maja 2008 r. (15 uczestników – 3 nagrody)

4. Quiz dla uczniów klas IV-VI na temat książek dla młodzieży.
Konkurs odbył się w dniach 08 – 25 września 2008 r.
(10 uczestników – 3 nagrody).

5. Quiz dla uczniów klas I-III na temat książek dla dzieci.
Konkurs odbył się w dniach 02 – 27 listopada 2008 r.
(20 uczestników – 15 nagród).

6. Zorganizowanie dwóch lekcji bibliotecznych dla uczniów klasy V i VI
na temat: „Źródła informacji bezpośredniej w bibliotece”.
Lekcje odbyły się 01 października 2008 r.
W lekcjach wzięło udział 18 uczniów.

Wystawki książkowe, tematyczne i okolicznościowe:

Sporządzanie wystawek z okazji rocznic literackich, historycznych, wydarzeń kulturalnych, świąt państwowych, poświęconych nowościom wydawniczym nabywanych przez biblioteki mające na celu: przypomnienie ważniejszych wydarzeń historycznych, literackich i kulturalnych oraz spopularyzowanie księgozbiorów bibliotek.

1. Wystawki z okazji rocznic literackich.
(Organizator: wszystkie biblioteki – raz na miesiąc)

2. Wystawki nowości książkowych nabywanych przez biblioteki.
(Organizator: wszystkie biblioteki – raz na kwartał)

3. Wystawki poświęcone rocznicom państwowym, kulturalnym
i historycznym.
(Organizator: wszystkie biblioteki)

Wszystkie biblioteki uczestniczą w realizacji gminnego kalendarza imprez kulturalnych i czynnie włączają się w organizację gminnych i powiatowych imprez kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:

Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów uczestniczył w realizacji Gminnego Kalendarza Imprez Kulturalnych na rok 2009.

I. POWIATOWE I GMINNE IMPREZY KULTURALNE:

1. „Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych” dla Przedszkoli i Oddziałów
Przedszkolnych. Konkurs odbył się dn. 13 marca 2008 r. w Szkole
Podstawowej w Baczynie. W konkursie wzięły udział dzieci z Przedszkoli:
Baczyn, Budzów, Bieńkówka, Palcza i Oddziałów Przedszkolnych: Budzów
Nr 2, Jachówka i Zachełmna.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Baczynie.

2. „IV Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych”.
Konkurs odbył się dn. 15 marca 2008 r. w Budzowie.
W konkursie wzięło udział 15 Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu:
z Kurowa, Huciska-Pewelki, Krzeszowa, Lachowic, Targoszowi,
Grzechyni, Żarnówki, Koszówki, Tarnawy Dolnej, Zembrzyc, Zawoi,
Suchej Beskidzkiej, Bieńkówki, Budzowa, Jachówki, Baczyna i Zachełmnej
oraz młodzież z Zespołu Szkół im. W. Witosa z Suchej Beskidzkiej.

3. „Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych”. Konkurs odbył się
dn. 17 marca 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie.
W konkursie wzięły udział wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową nr 2 w Budzowie.

4. „Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych”.
Konkurs odbył się dnia 17 kwietnia 2008 r. w Budzowie.
W konkursie wzięło udział 23 gimnazjalistów z 10 gimnazjów powiatu
suskiego: Budzowa, Sidziny, Łętowni, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego,
Krzeszowa, Lachowic, Suchej Beskidzkiej, Tarnawy Dolnej oraz Zembrzyc.

5. „III Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych” dla Szkół Podstawowych.
Konkurs został zorganizowany dnia 26 kwietnia 2008 r. w Szkole
Podstawowej w Jachówce. W konkursie wzięły udział wszystkie
Szkoły Podstawowe Gminy Budzów.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Jachówce
i Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

6. „Gminny Konkurs Od Przedszkola do Opola” dla Przedszkoli i Oddziałów
Przedszkolnych. Konkurs został zorganizowany dn. 19 maja 2008 r. w Szkole
Podstawowej w Palczy. W konkursie wzięły udział Przedszkola: w Budzowie,
Bieńkówce, Baczynie, Palczy i Oddziału Przedszkolnego w Jachówce.

7. „Gminny Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Chrońmy najpiękniejsze
zakątki naszej gminy”
dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych.
Konkurs został zorganizowany dnia 21 maja 2008 r. w Przedszkolu
Samorządowym w Budzowie.
W konkursie wzięły udział Przedszkola: w Budzowie, Bieńkówce, Baczynie,
Palczy i Oddziału Przedszkolnego w Jachówce i Zachełmnej.

8. Gminny Konkurs Szkół Podstawowych pod hasłem „Mądra Sówka”.
Konkurs odbył się dnia 10 czerwca 2008 r. w Jachówce i był
współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Jachówce. W konkursie
uczestniczyły wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy Budzów.

9. „Gminny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych”.
Konkurs odbył się dnia 15 czerwca 2008 r. w Szkole Podstawowej
w Baczynie W konkursie wzięły wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy.
Konkurs współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Baczynie.

10. Gminny Konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście
w gospodarstwie rolnym”
dla mieszkańców gminy. Konkurs odbył się
w czerwcu. Do konkursu zgłoszono 3 ogródki przydomowe
i 5 gospodarstw rolnych.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło na gminnych
dożynkach w Budzowie.
Pierwsze miejsca w obydwu kategoriach zostały zgłoszone do konkursu
powiatowego.

11. „Dni Gminy Budzów”, połączone z Dożynkami Gminnymi. Impreza odbyła
się w dniach 23 – 24 sierpnia 2008 r. w Bieńkówce.


12. III Gminny Konkurs dla Szkół Podstawowych p.n. „Bajanie przy
kominku” .
Konkurs odbył się dnia 25 listopada 2008 r. w Palczy
i był współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Palczy.
W konkursie wzięły udział Szkoły Podstawowe Gminy Budzów.

13. VIII edycja Gminnego Konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna” dla
mieszkańców gminy.
Konkurs odbył się dn. 13 grudnia 2008 r. w Zachełmnej
i był współorganizowany ze Szkołą Postawową w Zachełmnej.
Konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: szopka dziecięca, dziecięco-
młodzieżowa i rodzinna.

14. Gminny Konkurs „Na Pająki, Podłaźniki, Światy i Ozdoby Choinkowe”
Dla mieszkańców gminy. Konkurs odbył się dn. 13 grudnia 2008 r.
w Zachełmnej i był współorganizowany ze Szkołą Postawową
w Zachełmnej.
Konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: dziecięcej, dziecięco-
młodzieżowej i rodzinnej.

15. Gminny Konkurs „Ozdoba Choinkowa” dla Przedszkoli i Oddziałów
Przedszkolnych gminy. Konkurs odbył się dnia 15 grudnia 2008 r. w Budzowie.
Konkurs współorganizowany z Przedszkolem Samorządowym w Budzowie
i Gminną Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

* Zorganizowanie wyjazdu na VIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych –
Babiogórskie Podłazy, który odbył się dnia 12 stycznia 2008 r.
w Zawoi. W konkursie wziął udział zespół młodzieży z gimnazjum
„Kolędnicy z gwiazdą”, który przygotowany został przez P. Elżbietę Trzop.

* Zorganizowanie kursu tańca współczesnego dla dzieci oraz kursu tańca
towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych.
Kurs został przeprowadzony w Jachówce w okresie ferii zimowych –
od 28 stycznia do 09 lutego 2008 r.
W kursie uczestniczyło 60 osób – dzieci, młodzież i dorośli.

* Zorganizowanie Kursów Gotowania i Pieczenia dla mieszkańców Baczyna,
Bieńkówki i Budzowa. Kursy odbyły się w dniach 29, 30 i 31 stycznia 2008 r.
W kursach uczestniczyły 85 osoby.

* Zorganizowanie wyjazdu na Powiatowy Konkurs „O Złotą Warzechę”, który
odbył się dnia 15 listopada 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Stryszawie.
W konkursie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Budzów.

* Zorganizowanie wyjazdu Kół Gospodyń Wiejskich oraz laureatów konkursu
ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych na Powiatowe
Dożynki do Zembrzyc.

II. WARSZTATY PLASTYCZNE, KLUBY 4 H I ORKESTRY
DĘTE:

1. Działalność Kółka Plastycznego:

W Jachówce odbywają się warsztaty plastyczne na które mogą uczęszczać dzieci z terenu całej Gminy Warsztaty prowadzi P. Elżbieta Trzop.

Na Warsztaty plastyczne i do Klubu 4-H działających przy świetlicy
w Jachówce uczęszczało w 2008 roku 20 dzieci.
Zajęcia odbywały się 2 x w tygodniu po dwie godziny (wtorek i czwartek).
Na zajęciach dzieci poznawały różne techniki plastyczne, doskonaliły
zdolności manualne, rozwijały swoje zainteresowania. Wykonywały
płaskorzeźby z masy papierowej i wiele prac z papieroplastyki. Uczyły się
malować na szkle oraz wykonywać kwiaty bibułkowe, ozdoby choinkowe
i inne.
W ramach zajęć dzieci przygotowały bajkę „Kot w butach”, którą zaprezentowano podczas Spotkania Mikołajkowego w Jachówce.
Warsztaty prowadzi p. Elżbieta Trzop.

2. Działalność Klubów 4-H:

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce działają Kluby
młodzieżowe i dziecięce 4 H. Łącznie do klubów należy 57 członków.
Budzów – 25 uczestników, klub prowadzi P. Łuczak Barbara.
Bieńkówka – 14 uczestników, klub prowadzi P. Malina Alina.
Jachówka – 18 uczestników, klub prowadzi P. Elżbieta Trzop.
 
W minionym roku kalendarzowym dzieci wzięły udział w:

STYCZEŃ:
a) Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Malowanie zimy i urządzenie wystawy sporządzonych prac plastycznych..
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

b) Zorganizowanie spotkania kulinarnego.
Nauka przyrządzania sałatki z własnych produktów.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

LUTY:
a) Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Nauka robienia kwiatów z bibuły przy pomocy P. z KGW – Anny Kruźlak.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)
b) Zorganizowanie spotkania z poczęstunkiem na temat „Moje wspomnienia
z ferii zimowych”.
(Klub 4 – H w Budzowie)

MARZEC:
a) Zorganizowanie warsztatów plastycznych.
Wykonywanie Palm Wielkanocnych oraz kwiatków z bibuły.
(Klub 4 – H w Budzowie i Bieńkówce)

MAJ:
a) Wyjazd z dziećmi na Wystawę Ogrodniczą do Suchej Beskidzkiej i udział
w konkursach towarzyszących wystawie.
Zdobycie I miejsca III miejsca wi wyróżnienia w konkursie na „Mój
ulubiony kwiat” klubu z Bieńkówki.
(Uczestnicy – wszystkie kluby)

CZERWIEC:
a) Wyjazd z dziećmi na „Święto Zabawki Ludowej ” do Stryszawy i zdobycie
III miejsca klubu z Bieńkówki w konkursie na Sztandar z hasłem roku.
(Uczestnicy – wszystkie kluby)

SIERPIEŃ:
a) Przygotowanie stoiska z pracami dzieci z Klubu 4-H na „Dni Gminy
Budzów 2008”
(Uczestnicy – wszystkie kluby)

b) Wyjazd na „Warsztaty twórcze do Zawoi i Zubrzycy”.
(Uczestnicy – wszystkie kluby)

WRZESIEŃ:
a) Zorganizowanie spotkania kulinarnego.
Nauka przyrządzania sałatek przy współudziale pracownika ODR w Suchej
Beskidzkiej – P. Doroty Kruźlak.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

PAŹDZIERNIK:
a) Zorganizowania warsztatów plastycznych u malarki P. Ewy Grzegorczyk
pod hasłęm – dekorowanie drewnianych zabawek.
(Klub 4 – H w Bieńkówce)

GRUDZIEŃ:
a) Wyjazd z dziećmi na Wigilię Klubów 4 H do Naprawy. Przygotowanie
z dziećmi kolęd, ozdób choinkowych i kwiatów z bibuły.
(Uczestnicy – wszystkie kluby)