Urząd Gminy w Budzowie

Spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-07-2022

Ankieta bądź aktywny lokalnie Spotkanie konsultacyjne

Plakaty zostały zamieszczone w postaci graficznej. W celu uzyskania wersji dostępnej prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” 34-200 Sucha Beskidzka Mickiewicza 19 tel./fax: 338744172, tel. kom.: 667609609

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.