Urząd Gminy w Budzowie

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 24-09-2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski można składać do Wojewódzkiego Funduszu od 19 września 2018 roku.

Program zakłada wsparcie dla działań w zakresie termomodernizacji domów jednorodzinnych, a także wymianie starych, wysokoemisyjnych pieców i kotłów na paliwo stałe. Do Programu mogą zgłosić się osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych, a także mające zgodę na rozpoczęcie budowy takiego budynku.

Realizacja Programu jest wyznaczona na lata 2018-2029. Podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2027 roku, natomiast wszelkie prace związane z inwestycją będą musiały być zakończone do 30 czerwca 2029 roku. Budżet na realizację Programu w skali całej Polski wynosi 103 mld zł.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na:

  • inwestycje dotyczące wymiany starych źródeł ciepła, czyli pieców i kotłów na paliwo stałe,
  • termomodernizację domów jednorodzinnych, polegających na dociepleniu przegród budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W gminach Małopolski prowadzona jest kampania informacyjna Rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Ministrem Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zapewnia ekspertów referujących prezentację przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska, zawierającą podstawowe informacje o przyczynach złej jakości powietrza i wynikających z tego konsekwencjach dla zdrowia ludzi oraz o założeniach Programu  „Czyste Powietrze”,  w tym o zakresie pomocy jaka będzie udzielona osobom fizycznym, do których jest ona skierowana.

Spotkanie informacyjne Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE” w Gminie Budzów odbędzie się  w dniu  26.09.2018r o godz. 18.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Budzowie.

Organizatorem spotkania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie