Urząd Gminy w Budzowie

Sołtys wsi Budzów informuje w sprawie IV raty podatku

Kategoria: Informacje Opublikowano: 08-11-2022

Sołtys wsi Budzów uprzejmie informuje, że podatek rolny, leśny od nieruchomości oraz odpadów komunalnych IV rata przyjmowany będzie w następujących terminach: 10,14,15 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Budzowie w godz. od 8-mej do 12-tej.

Pozostałe dni w Domu Sołtysa w Budzowie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.