Urząd Gminy w Budzowie

Sołtys wsi Budzów informuje w sprawie I raty podatku 2023

Kategoria: Informacje Opublikowano: 22-02-2023

Sołtys wsi Budzów uprzejmie informuje, że podatek rolny, leśny od nieruchomości oraz odpadów komunalnych I rata przyjmowany będzie w następujących  terminach:

w dniach od 01 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Budzowie w godz. od 8-mej do 12-tej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.