Urząd Gminy w Budzowie

Sołtys Wsi Budzów – Data i miejsce poboru III raty podatku

Kategoria: Informacje Opublikowano: 26-08-2021

Sołtys wsi Budzów uprzejmie informuje, że podatek rolny, leśny od nieruchomości oraz odpadów komunalnych III rata przyjmowany będzie w następujących terminach:

od 1 – 15 września 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy w Budzowie od godz. 8.00 do 12.00,

a w domu Sołtysa w środy i piątki od godz. 16.00 do 18.00

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.