Urząd Gminy w Budzowie

Sołtys Wsi Budzów – Data i miejsce poboru III raty podatku

Kategoria: Informacje Opublikowano: 26-08-2021

Sołtys wsi Budzów uprzejmie informuje, że podatek rolny, leśny od nieruchomości oraz odpadów komunalnych III rata przyjmowany będzie w następujących terminach:

od 1 – 15 września 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy w Budzowie od godz. 8.00 do 12.00,

a w domu Sołtysa w środy i piątki od godz. 16.00 do 18.00