Urząd Gminy w Budzowie

Sołtys wsi Bieńkówka informuje

Kategoria: Informacje Opublikowano: 06-05-2020

Sołtys wsi Bieńkówka uprzejmie informuje, że podatek rolny, leśny  od nieruchomości oraz odpadów komunalnych przyjmowany będzie w następujących terminach:

 W domu Sołtysa:

w dniach od 8  do 15 maja 2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.