Urząd Gminy w Budzowie

Sołtys wsi Bieńkówka informuje

Kategoria: Informacje Opublikowano: 06-05-2020

Sołtys wsi Bieńkówka uprzejmie informuje, że podatek rolny, leśny  od nieruchomości oraz odpadów komunalnych przyjmowany będzie w następujących terminach:

 W domu Sołtysa:

w dniach od 8  do 15 maja 2020 r.