Urząd Gminy w Budzowie

Sanitarny odstrzał dzików

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-11-2017

Na podstawie § 2 pkt.1 lit. a, lit. g oraz § 3 ust.1, pkt.3  rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych (Dz. U. Nr 83,poz.575) 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego zostały wyznaczone obszary zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń zgodnie z §1 i § 2 Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada  2017r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików  na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z roku 2017 poz. 7442, poz.Rej.29/17).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.