Urząd Gminy w Budzowie

Rządowy program „Książki naszych marzeń”

Kategoria: BOS Opublikowano: 29-02-2016

Gmina Budzów w roku szkolnym 2015/16 przystąpiła do realizacji Rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń”. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

W ramach projektu uzyskano dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w następujących placówkach:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budzowie
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie
  • Szkoła Podstawowa w Bieńkówce
  • Szkoła Podstawowa w Jachówce

Kwota uzyskanej dotacji wyniosła 5 770,00 zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły 20% wkładu własnego na realizację zakupów, tj. 1 442,50 zł. Całkowity koszt realizacji programu to 7 212,50 zł.

Za pieniądze z programu zakupiono książki, które nie są podręcznikami. Książki te były wybierane przez uczniów. Dzięki temu, że uczniowie sami proponowali nowe publikacje, są one dostosowane do ich zainteresowań.

Program pilotowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Realizator projektu – Biuro Obsługi Szkół w Budzowie, tel. 033 876 77

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.