Urząd Gminy w Budzowie

Rozwój sieci gazowej na terenie Gminy Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 06-03-2018

 

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Krakowie jest zainteresowany rozwojem sieci gazowej na terenie Gminy Budzów. W związku z tym przystąpił do opracowania koncepcji rozwojowej, która określi zakres rzeczowy rozbudowy sieci oraz opisze kryteria techniczne i ekonomiczne analizowanego zadania inwestycyjnego. Aby opracować analizę efektywności ekonomicznej koniecznym elementem jest zbadanie potencjału rynku. W tym celu prosimy wszystkich  mieszkańcy Gminy Budzów oraz podmioty gospodarcze zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej o wypełnienie wniosku nadesłanego przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział Gazowniczy w Krakowie.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.budzow.pl, w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie oraz u Sołtysów poszczególnych sołectw.

Wypełniony wniosek należy złożyć u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy w Budzowie pok. nr 12 do dnia 31 marca 2018r.

W celu ułatwienia wypełnianie wniosku podajemy dane dotyczące  zapotrzebowania na gaz ziemny.

Przykładowe średnie zapotrzebowanie na gaz ziemny dla budynku jednorodzinnego wynosi:
– ciepła woda wraz z przygotowaniem posiłków 3-4 m3/h ok. 1200 m3/rok
– ciepła woda, przygotowanie posiłków wraz z ogrzewaniem w przypadku   budynku ocieplonego 2200-2500 m3/rok

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.