Urząd Gminy w Budzowie

Rozwój e-usług w gminie Budzów

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 01-02-2022

logotypy unii europejskiej, małopolski

Rozwój e-usług w gminie Budzów

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi: 2. Cyfrowa Małopolska
dla poddziałania: 2.1.1 Elektroniczna administracja

Projekt ma na celu rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. Głównym elementem przedsięwzięcie jest wdrożenie systemu informatycznego oferującego szereg elektronicznych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

Okres realizacji projektu: 29.07.2019 – 31.12.2022

Wartość projektu wg dokumentacji aplikacyjnej wynosi 1 117 553,40 zł, w tym dofinansowanie środkami EFRR w kwocie 832 545,75 zł.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.