Urząd Gminy w Budzowie

Rozpoczęcie realizacji projektu „Już pływam”

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 06-05-2015

plywam

Gmina Budzów po raz kolejny rozpoczyna udział w projekcie pn. „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Celem projektu jest nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności pływackich. Termin realizacji projektu : od 08.04.2015 r. do 12.06.2015 r.

Partnerzy przedsięwzięcia to:
• Województwo Małopolskie,
• Gmina Budzów, przy finansowym współudziale rodziców dzieci objętych zadaniem,
• Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.

W ramach projektu zaplanowano 24 wyjazdów na basen dla 8 grup liczących po 12 uczniów – łącznie 96 uczniów. Każda grupa pojedzie 8 razy na 2 godziny nauki pływania. Objęci zostaną uczniowie klas I-VI z następujących placówek:
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budzowie,
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie,
• Szkoła Podstawowa w Bieńkówce,
• Szkoła podstawowa w Jachówce,
• Szkoła Podstawowa w Zachełmnej,
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Palczy,
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baczynie.

O bezpieczeństwo uczestników zadbają wykwalifikowani instruktorzy pływania pod nadzorem ratowników.

Zakładane rezultaty projektu to:
• zdobycie podstawowych umiejętności pływackich,
• nauka zasad zachowania się w wodzie i zagrożeń z nią związanych,
• podniesienie sprawności fizycznej uczniów.

Realizator projektu – Biuro Obsługi Szkół w Budzowie, tel. 033 876 77 67

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.