Urząd Gminy w Budzowie

Rozpoczęcie realizacji projektu „Już pływam”

Kategoria: BOS Opublikowano: 31-03-2016

plywanie

Gmina Budzów po raz kolejny rozpoczyna udział w projekcie pn. „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Celem projektu jest nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności pływackich. Termin realizacji projektu : od 04.04.2016 r. do 31.05.2016 r.

Partnerzy przedsięwzięcia to:

 • Województwo Małopolskie,
 • Gmina Budzów, przy finansowym współudziale rodziców dzieci objętych zadaniem,
 • Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.

W ramach projektu zaplanowano po 8 wyjazdów na basen dla każdej z grup liczących po 12 uczniów – łącznie 96 uczniów. Nauką pływania objęci zostaną uczniowie klas I-VI z następujących placówek:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budzowie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie,
 • Szkoła Podstawowa w Bieńkówce (II grupy),
 • Szkoła podstawowa w Jachówce,
 • Szkoła Podstawowa w Zachełmnej,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Palczy,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baczynie.

O bezpieczeństwo uczestników zadbają wykwalifikowani instruktorzy pływania pod nadzorem ratowników.

Zakładane rezultaty projektu to:

 • zdobycie podstawowych umiejętności pływackich,
 • nuka zasad zachowania się w wodzie i zagrożeń z nią związanych,
 • podniesienie sprawności fizycznej uczniów.

Realizator projektu – Biuro Obsługi Szkół w Budzowie, tel. 033 876 77 67