Urząd Gminy w Budzowie

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-01-2023

Wójt Gminy Budzów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutów Sołectw: Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza, Zachełmna

Więcej szczegółów dostępnych jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugbudzow,m,417998,konsultacja-spoleczne.html

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.