Urząd Gminy w Budzowie

Rodzice Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-03-2016

Coraz częściej do kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku dołączają się osoby z Autyzmem, z jego spectrum oraz zespołem Aspergera. Pogłębienie wiedzy na temat trudności z jakimi się borykają same osoby z autyzmem i ich rodziny pozwoliło nam na zrozumienie ich potrzeb i konieczność wprowadzenia ukierunkowanej dla nich terapii.

Serdecznie zapraszamy do naszego Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Stobnie, gdzie w przyjaznej atmosferze dążymy do stworzenia i realizowania programu terapeutycznego także dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

Ośrodek od 30 lat zajmuje się rehabilitacją na 14 dniowych turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych (z opiekunami). Pacjentami Ośrodka są Dzieci i Młodzież z mpdz, różnorodnymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, chorobami metabolicznymi, stanami pourazowymi, wadami postawy oraz niepełnosprawnością umysłową, Teraz dołączamy terapie dla dzieci z Zespołem Aspergera i Autyzmem w oparciu o wiedzę, zdobytą na szkoleniach dotyczących terapii prowadzonych przez Fundację Synapsis, Stowarzyszenie Dalej Razem czy terapię Behawioralną Gdańsk dla dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera. Doświadczenie i współpraca ze Stowarzyszeniami pomoże przygotować właściwy plan zajęć terapeutycznych w naszym Ośrodku aby:

  • był dla tych osób zrozumiały, stały, przewidywalny, dostosowany do jego możliwości, potrzeb oraz zainteresowań
  • zajęcia odbywały się w przyjaznych dla niego warunkach
  • wykorzystywano odpowiednie narzędzia np. wizualizacja planu zajęć poprzez zdjęcia, obrazka piktogramy czy karty z napisami
  • były oparte na prostych, krótkich komunikatach skierowanych do osoby
  • otrzymywało wsparcie podczas programu i było odpowiednio nagradzane
  • były realizowane we współpracy z Rodzicami oraz specjalistycznymi placówkami, w których ma prowadzaną terapię

Więcej informacji na stronie Ośrodka: www.stecrom.pl, tel. 607 302 322, 67 216 90 02, www.rehabilitacja-stobno.pl, www.osrodek-stobno.pl oraz Facebook.

Także Fundacja „Cegiełka Nadziei”, która udziela bezpłatnych informacji i pomocy Rodzinom o mniejszych możliwościach finansowych. www.cegielkanadzie.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.