Urząd Gminy w Budzowie

Remont przepustu w km 0+724 w ciągu drogi powiatowej nr 1708k Baczyn-Bieńkówka w miejscowości Baczyn

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont przepustu w km 0+724 w ciągu drogi powiatowej nr 1708k Baczyn- Bieńkówka w miejscowości Baczyn

Realizacja zadania obejmowała:

  • prace rozbiórkowe,
  • roboty ziemne,
  • prace remontowe,
  • izolacje i nawierzchnie,
  • elementy zabezpieczające

Wartość całkowita operacji: 109.466,28   zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 32.839,88  zł.
  • środki z Powiatu Suskiego – 76.626,40  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 31 lipca  2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.