Urząd Gminy w Budzowie

Remont przepustu w km 0+724 w ciągu drogi powiatowej nr 1708k Baczyn-Bieńkówka w miejscowości Baczyn

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont przepustu w km 0+724 w ciągu drogi powiatowej nr 1708k Baczyn- Bieńkówka w miejscowości Baczyn

Realizacja zadania obejmowała:

  • prace rozbiórkowe,
  • roboty ziemne,
  • prace remontowe,
  • izolacje i nawierzchnie,
  • elementy zabezpieczające

Wartość całkowita operacji: 109.466,28   zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 32.839,88  zł.
  • środki z Powiatu Suskiego – 76.626,40  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 31 lipca  2020 r.