Urząd Gminy w Budzowie

Remont odwodnienia drogi Wronówka Dolna w Bieńkowce

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont odwodnienia drogi Wronówka Dolna w Bieńkowce

Realizacja zadania obejmowała:

  • wykonanie ścieku z korytek,
  • poszerzenie przepustu

Wartość całkowita operacji: 8.118,00  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 8.118,00   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 listopada 2020 r.