Urząd Gminy w Budzowie

Remont odwodnienia drogi Leśniakówka w Baczynie

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont odwodnienia drogi Leśniakówka w Baczynie

Realizacja zadania obejmowała:

  1. roboty przygotowawcze,
  2. remont podbudowy,
  3. remont odwodnienia

Wartość całkowita operacji: 6.540,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 6.540,59 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 września 2021 r.