Urząd Gminy w Budzowie

Remont odwodnienia drogi Leśniakówka w Baczynie

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont odwodnienia drogi Leśniakówka w Baczynie

Realizacja zadania obejmowała:

  1. roboty przygotowawcze,
  2. remont podbudowy,
  3. remont odwodnienia

Wartość całkowita operacji: 6.540,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 6.540,59 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 września 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.