Urząd Gminy w Budzowie

Remont odwodnienia drogi „Igłówka” w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont odwodnienia drogi „Igłówka” w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne ,
  • roboty przygotowawcze,
  • remont odwodnienia korpusu drogowego,
  • remont pobocza

Wartość całkowita operacji: 6.949,50  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 6.949,50   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30  lipca 2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.