Urząd Gminy w Budzowie

Remont odwodnienia Ciągówka- Paskówka w Palczy

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont odwodnienia Ciągówka- Paskówka w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:

  • ścieki z elementów betonowych

Wartość całkowita operacji: 5.822,08  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 5.822,08   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 października   2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.