Urząd Gminy w Budzowie

Remont odcinka drogi U Bukowskiego odcinek II w Budzowie

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont odcinka drogi U Bukowskiego odcinek II w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne,
  • wykonanie podbudowy,
  • wykonanie nawierzchni

Wartość całkowita operacji: 38.676,34   zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 38.676,34   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 2o listopada   2020 r.