Urząd Gminy w Budzowie

Remont kapliczki – figury kamiennej Najświętszego Serca Jezusowego w miejscowości Zachełmnej

Kategoria: Rok 2023, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 12-10-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont kapliczki – figury kamiennej Najświętszego Serca Jezusowego w miejscowości Zachełmnej

Realizacja zadania obejmowała: Pełną konserwację techniczną i estetyczną kapliczki

Wartość całkowita operacji: 36.180,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego – 11.000,00 zł.
  • środki z budżetu gminy – 25.180,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 31 października 2023 r.