Urząd Gminy w Budzowie

Remont kapliczki – figury kamiennej Najświętszego Serca Jezusowego w miejscowości Zachełmnej

Kategoria: Rok 2023, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 12-10-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont kapliczki – figury kamiennej Najświętszego Serca Jezusowego w miejscowości Zachełmnej

Realizacja zadania obejmowała: Pełną konserwację techniczną i estetyczną kapliczki

Wartość całkowita operacji: 36.180,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego – 11.000,00 zł.
  • środki z budżetu gminy – 25.180,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 31 października 2023 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.