Urząd Gminy w Budzowie

Remont kapliczki – figury kamiennej Matki Bożej Różańcowej w miejscowości Bieńkówka

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont kapliczki – figury kamiennej Matki Bożej Różańcowej w miejscowości Bieńkówka

Realizacja zadania obejmowała: Pełną konserwację techniczną i estetyczną kapliczki

Wartość całkowita operacji: 32.900,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki własne z budżetu gminy

Czas trwania realizacji operacji: do 15 listopada 2021 r.