Urząd Gminy w Budzowie

Remont kapliczki – figury kamiennej Chrystusa Frasobliwego w miejscowości Palcza

Kategoria: Rok 2021, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 03-11-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont kapliczki – figury kamiennej Chrystusa Frasobliwego w miejscowości Palcza

Realizacja zadania obejmowała:

  • Pełną konserwację techniczną i estetyczną kapliczki

Wartość całkowita operacji: 19.560,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego – 7.0000,00 zł.
  • środki z budżetu gminy – 12.560,00  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 29 października 2021 r.