Urząd Gminy w Budzowie

Remont kapliczki – figury kamiennej Chrystusa Frasobliwego w miejscowości Bieńkówka

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 14-11-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont kapliczki – figury kamiennej Chrystusa Frasobliwego w miejscowości Bieńkówka

Realizacja zadania obejmowała: Pełną konserwację techniczną i estetyczną kapliczki

Wartość całkowita operacji: 18 960,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego    – 8.000,00 zł.
  • środki z budżetu gminy  – 10 960,00  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 31 października 2022 r.