Urząd Gminy w Budzowie

Remont i wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Budzów w 2021 r.

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont i wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Budzów w 2021 r.

Realizacja zadania obejmowała:

 1. Remont drogi Leśniakówka w Baczynie – 5.683,41 zł.
 2. Remont drogi Pausówka w Palczy – 11.503,65 zł.
 3. Remont drogi Holidówka w Budzowie – 15.643,79 zł.
 4. Remont drogi Nowakówka w Budzowie – 4.628,64 zł.
 5. Remont drogi Zającówka w Budzowie – 15.309,60 zł.
 6. Remont drogi Wartówka w Budzowie – 7.081,52 zł.
 7. Remont drogi Skotówka w Baczynie – 53.096,78 zł.
 8. Remont drogi Suwajówka w Jachówce – 11.625,96 zł.
 9. Remont drogi Sałapatówka w Bieńkówce – 12.533,06 zł.
 10. Remont drogi Jończykówka w Bieńkówce – 48.111,71 zł.
 11. Remont drogi Do Lacha w Bieńkówce – 19.783,84 zł.

Wartość całkowita operacji: 185.218,12 zł.

Finansowanie zadania:

 • środki z budżetu gminy – 185.218,12 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 lipca 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.