Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Zagrody–Urbanówka w Palczy

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Zagrody –Urbanówka w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • podbudowa z kruszywa,
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej

Wartość całkowita operacji: 40.608,45 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 40.608,45  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 10 listopada   2020 r.