Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi „Wrzodkówka” w Zachełmnej nr działki 1752/1 o długości 190 mb

Kategoria: Rok 2023, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 12-10-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont drogi „Wrzodkówka” w Zachełmnej nr działki 1752/1 o długości 190 mb

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • remont odwodnienia,
  • remont podbudowy,
  • remont nawierzchni,
  • uzupełnienie poboczy 

Wartość całkowita operacji: 86.203,47 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 40.564,00 zł.
  • środki z budżetu gminy – 45.639,47 zł.

Czas trwania realizacji operacji: od 06.06.2023 r. do 31.08.2023 r.