Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi „Wrzodkówka” w Zachełmnej nr działki 1752/1 o długości 190 mb

Kategoria: Rok 2023, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 12-10-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont drogi „Wrzodkówka” w Zachełmnej nr działki 1752/1 o długości 190 mb

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • remont odwodnienia,
  • remont podbudowy,
  • remont nawierzchni,
  • uzupełnienie poboczy 

Wartość całkowita operacji: 86.203,47 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 40.564,00 zł.
  • środki z budżetu gminy – 45.639,47 zł.

Czas trwania realizacji operacji: od 06.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.