Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi U Głuca w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 04-07-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont drogi U Głuca w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty odwodnienia,
  • remont nawierzchni,
  • pobocze

Wartość całkowita operacji: 92 456,30 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 22 000,00 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  70 456,30 zł.

Czas trwania realizacji operacji: od 30.06.2021 r. do 30.05.2022 r.