Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi U Bukowskiego w Budzowie

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 04-07-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont drogi U Bukowskiego w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • remont podbudowy,
  • remont nawierzchni,
  • pobocze

Wartość całkowita operacji: 73 106,33 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 22 000,00 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  51 106,33 zł.

Czas trwania realizacji operacji: od 30.06.2021 r. do 30.05.2022 r.

Tablica informacyjna

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.