Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  pod Dąbrową w miejscowości Zachełmnej

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  pod Dąbrową w miejscowości Zachełmnej

Realizacja zadania obejmowała:

  • remont odwodnienia

Wartość całkowita operacji: 7.367,70 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 7.367,70    zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 10 listopada    2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.