Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Młynarczykówka w Baczynie

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont  drogi Młynarczykówka  w Baczynie

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne,
  • remont podbudowy,
  • remont nawierzchni,
  • remont pobocza

Wartość całkowita operacji: 14.904,81  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 7.452,81  zł.
  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego – 7.452,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 września   2020 r.