Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Młynarczykówka w Baczynie

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont  drogi Młynarczykówka  w Baczynie

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne,
  • remont podbudowy,
  • remont nawierzchni,
  • remont pobocza

Wartość całkowita operacji: 14.904,81  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 7.452,81  zł.
  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego – 7.452,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 września   2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.