Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi „Kojsówka” w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2023 Opublikowano: 16-01-2024

GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi „Kojsówka” w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:

1.roboty przygotowawcze

  1. remont odwodnienia
  2. remont podbudowy
  3. uzupełninie podbudowy

Wartość całkowita operacji: 88.886,34 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 88.886,34 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 12 września 2023 r.