Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej „Zającówka” Nr K440026 w km 0+000,00 do km 0+690,00 w miejscowości Budzów, gmina Budzów.

Kategoria: Rok 2022, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 19-04-2022

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont drogi gminnej „Zającówka” Nr K440026 w km 0+000,00 do km 0+690,00 w miejscowości Budzów, gmina Budzów.

Realizacja zadania obejmowała:

  • remont odwodnienia
  • remont podbudowy
  • remont nawierzchni

Wartość całkowita operacji: 144 020,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  –  86 412,00 zł.
  • środki z budżetu gminy  –  57 608,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 28 marca 2022 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.