Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej „Zającówka” Nr K440026 w km 0+000,00 do km 0+690,00 w miejscowości Budzów, gmina Budzów.

Kategoria: Rok 2022, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 19-04-2022

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont drogi gminnej „Zającówka” Nr K440026 w km 0+000,00 do km 0+690,00 w miejscowości Budzów, gmina Budzów.

Realizacja zadania obejmowała:

  • remont odwodnienia
  • remont podbudowy
  • remont nawierzchni

Wartość całkowita operacji: 144 020,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  –  86 412,00 zł.
  • środki z budżetu gminy  –  57 608,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 28 marca 2022 r.