Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej „Wronówka Dolna” Nr K 440104 w km 0+000 do km 0+695 w miejscowości Bieńkowka , Gmina Budzów

Kategoria: Rok 2023, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 08-12-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont drogi gminnej „Wronówka Dolna” Nr K 440104 w km 0+000 do km 0+695 w miejscowości Bieńkowka , Gmina Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • naprawa odwodnienia i wymian zniszczonych korytek,
  • uzupełnienie podbudowy,
  • nawierzchnia,
  • uzupełnienie poboczy 

Wartość całkowita operacji: 276.558,91 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  – 221.246,00 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  53.311,91  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30.10.2023 r.

wizualizacja tablicy informacyjnej

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.