Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej „Wronówka Dolna” Nr K 440104 w km 0+000 do km 0+695 w miejscowości Bieńkowka , Gmina Budzów

Kategoria: Rok 2023, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 08-12-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont drogi gminnej „Wronówka Dolna” Nr K 440104 w km 0+000 do km 0+695 w miejscowości Bieńkowka , Gmina Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • naprawa odwodnienia i wymian zniszczonych korytek,
  • uzupełnienie podbudowy,
  • nawierzchnia,
  • uzupełnienie poboczy 

Wartość całkowita operacji: 276.558,91 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  – 221.246,00 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  53.311,91  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30.10.2023 r.

wizualizacja tablicy informacyjnej