Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej Sternalówka w Palczy

Kategoria: Inwestycje w gminie Opublikowano: 12-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi gminnej Sternalówka w Palczy  

Realizacja zadania obejmowała:
Remont drogi w ramach, którego wykonano: roboty przygotowawcze, odwodnienie, podbudowy, nawierzchnie asfaltowe

Wartość całkowita operacji:
41.753,56  zł. 

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 41.753,56  zł. 

Czas trwania realizacji operacji:
01.06.2016 r. – 24.08.2016 r.