Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej „Radwanówka Nr K  440050 w km 0+000 do 0+294  w miejscowości Jachówka , Gmina Budzów

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont  drogi gminnej „Radwanówka  Nr K  440050 w km 0+000 do 0+294  w miejscowości Jachówka , Gmina Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • remont podbudowy,
  • remont nawierzchni,
  • remont odwodnienia,
  • remont pobocza

Wartość całkowita operacji: 380.904,56   zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 114.271,56   zł.
  • środki z Funduszu Dróg Samorządowych –  266.633,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 października  2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.