Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej Moćkówka w Budzowie

Kategoria: Inwestycje w gminie Opublikowano: 12-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi gminnej Moćkówka  w Budzowie  

Realizacja zadania obejmowała:
Remont drogi  w ramach, którego wykonano: umocnienie rowu , stabilizacja podłoża

Wartość całkowita operacji:
15.528,75 zł. 

Finansowanie zadania:
środki przeznaczone z funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 r. dla sołectwa Baczyn – 15.528,75 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
10.06.2016 r. – 30.07.2016 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.