Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej Młynarczykówka – Leśniakówka w Baczynie

Kategoria: Inwestycje w gminie Opublikowano: 12-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi gminnej Młynarczykówka – Leśniakówka w Baczynie  

Realizacja zadania obejmowała:
Remont drogi  w ramach , którego wykonano:  roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, nawierzchnie asfaltowe

Wartość całkowita operacji:
88.267,04 zł.  

Finansowanie zadania:
środki własne budżetu gminy

Czas trwania realizacji operacji:
26.02.2016 r. – 30.05.2016 r.