Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej „Mirochówka Dolna” Nr K440098 w km 0+000 do km 0+265 w miejscowości Bieńkówka, gmina Budzów

Kategoria: Rok 2022, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 19-04-2022

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:

Remont drogi gminnej „Mirochówka Dolna” Nr K440098 w km 0+000 do km 0+265 w miejscowości  Bieńkówka, gmina Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  • remont – roboty przygotowawcze
  • remont odwodnienia
  • remont podbudowy
  • remont nawierzchni

Wartość całkowita operacji: 74 262,69 zł.

Finansowanie zadania:

  • dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  – 42 085,00 zł.
  • środki z budżetu gminy  –  32 177,69  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 28 marca 2022 r.