Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej Harężówka w Zachełmnej

Kategoria: Inwestycje w gminie Opublikowano: 12-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi gminnej Harężówka w Zachełmnej    

Realizacja zadania obejmowała:
Remont drogi  w ramach , którego wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne , podbudowy, nawierzchnie asfaltowe

Wartość całkowita operacji:
30.913,18 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  30.913,18  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
01.06.2016 r. – 18.08.2016 r.