Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej Gwiżdżowka w Zachełmnej

Kategoria: Inwestycje w gminie Opublikowano: 12-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi gminnej Gwiżdżowka w Zachełmnej   

Realizacja zadania obejmowała:
Remont drogi  w ramach, którego wykonano: roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie podbudowa z kruszywa

Wartość całkowita operacji:
23.751,88  zł. 

Finansowanie zadania:
środki przeznaczone z funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 r. dla sołectwa   Zachełmna – 22.074,93 zł.
– środki z budżetu gminy -1.676,95 zł. 

Czas trwania realizacji operacji:
06.04.2016 r. – 30.06.2016 r.