Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej Gwiżdżowka w Zachełmnej

Kategoria: Inwestycje w gminie Opublikowano: 12-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi gminnej Gwiżdżowka w Zachełmnej   

Realizacja zadania obejmowała:
Remont drogi  w ramach, którego wykonano: roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie podbudowa z kruszywa

Wartość całkowita operacji:
23.751,88  zł. 

Finansowanie zadania:
środki przeznaczone z funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 r. dla sołectwa   Zachełmna – 22.074,93 zł.
– środki z budżetu gminy -1.676,95 zł. 

Czas trwania realizacji operacji:
06.04.2016 r. – 30.06.2016 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.