Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej Doboszówka w Baczynie

Kategoria: Inwestycje w gminie Opublikowano: 12-09-2016

Beneficjent
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi gminnej Doboszówka  w Baczynie  

Realizacja zadania obejmowała:
Remont drogi  w ramach , którego wykonano:  roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, nawierzchnie asfaltowe

Wartość całkowita operacji:
27.765,75  zł.  

Finansowanie zadania:
środki z funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 r. dla sołectwa   Baczyn

Czas trwania realizacji operacji:
26.02.2016 r. – 30.05.2016 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.