Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Filarówka odnoga lewa w Palczy

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Filarówka odnoga lewa w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne,
  • odwodnienie nawierzchni drogowej,
  • remont podbudowy,
  • remont  nawierzchni,
  • remont pobocza

Wartość całkowita operacji: 11.316,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 11.316,00   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do  30 października  2020 r.