Urząd Gminy w Budzowie

Remont  drogi Dziadkowski Dział w Jachówce

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont  drogi Dziadkowski Dział w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:

  • remont podbudowy,
  • remont nawierzchni,
  • udrożnienie

Wartość całkowita operacji: 134.497,25   zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 134.497,25   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 września   2020 r.