Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi „Doboszówka” w Palczy

Kategoria: Rok 2023 Opublikowano: 16-01-2024

GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi „Doboszówka” w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:

  1. roboty przygotowawcze
  2. remont odwodnienia
  3. remont podbudowy
  4. remont nawierzchni
  5. uzupełninie podbudowy

Wartość całkowita operacji: 27.879,67 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 27.879,67 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 12 września 2023 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.