Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi „Ciągówka” w Palczy

Kategoria: Rok 2023 Opublikowano: 16-01-2024

GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi „Ciągówka” w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:

  1. roboty przygotowawcze
  2. remont odwodnienia
  3. remont podbudowy
  4. remont nawierzchni
  5. uzupełninie podbudowy

Wartość całkowita operacji: 140.242,66 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 140.242,66 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 12 września 2023 r.