Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Bartny w Bieńkowce

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Bartny w Bieńkowce

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne,
  • odwodnienie

Wartość całkowita operacji: 29 835,42  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 19.865,42   zł.
  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego –  9.970,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 września 2020 r.