Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Bartny w Bieńkowce

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Bartny w Bieńkowce

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne,
  • odwodnienie

Wartość całkowita operacji: 29 835,42  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 19.865,42   zł.
  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego –  9.970,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 września 2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.