Urząd Gminy w Budzowie

Remont dróg gminnych po ulewnych deszczach w lipcu 2021 r.

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont dróg gminnych po ulewnych deszczach w lipcu 2021 r.

Realizacja zadania obejmowała: Wykonanie remontu dróg w poszczególnych sołectwach gminy Budzów: droga Księża Rola w Palczy, droga Mytylówka w Palczy, droga Korea w Baczynie, droga Sobalówka w Zachełmnej, droga Pyrtkówka w Baczynie, droga Piątkówka w Jachówce, droga Jeżówka w Jachówce, droga U Kieroska w Bieńkówce, droga Nowakówka w Budzowie, droga Holidówka, U Bukowskiego w Budzowie, droga U Nieckuli w Bieńkowce, droga Paskówka w Palczy

Wartość całkowita operacji: 31.149,62 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 31.149,62 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 października 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.