Urząd Gminy w Budzowie

Remont dróg gminnych po ulewnych deszczach w lipcu 2021 r.

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont dróg gminnych po ulewnych deszczach w lipcu 2021 r.

Realizacja zadania obejmowała: Wykonanie remontu dróg w poszczególnych sołectwach gminy Budzów: droga Księża Rola w Palczy, droga Mytylówka w Palczy, droga Korea w Baczynie, droga Sobalówka w Zachełmnej, droga Pyrtkówka w Baczynie, droga Piątkówka w Jachówce, droga Jeżówka w Jachówce, droga U Kieroska w Bieńkówce, droga Nowakówka w Budzowie, droga Holidówka, U Bukowskiego w Budzowie, droga U Nieckuli w Bieńkowce, droga Paskówka w Palczy

Wartość całkowita operacji: 31.149,62 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 31.149,62 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 października 2021 r.